Terenske vaje NRZO, 13. 2. 2010

Terenske vaje NRZO, 13. 2. 2010

Doc. dr. Peter Skoberne obvešèa, da bodo terenske vaje pri predmetu Naèrtovanje in razvoj zavarovanih obmoèij,  v soboto, 13. 2. 2010.

Odhod avtobusa ob 8.00 iz parkirišèa pri MICu.

Skip to content