TERENSKE VAJE EB +UOT

TERENSKE VAJE EB +UOT

Terenske vaje za predmeta Ekosistemska biologija in Uvod v okoljske tehnologije bodo 5. 5. 2010 za izredne študente in 6. 5. 2010 za redne študente.

Odhod ob 6.15 iz avtobusne postaje Slovenj Gradec, ob 7.00 iz Velenja (parkirišèe pred VŠVO) in ob 7.30 iz avtobusne posteje Celje.

Velenje – Ponikva – Ihan – Medvode – Bled – Velenje

Odhod proti domu okrog 15. ure.