TEČAJ »WATER MANAGEMENT«

TEČAJ »WATER MANAGEMENT«

Obveščamo vse študente in študentke VŠVO o možnosti Erasmus izmenjave za namen študija na Univerzi Lorraine,  IUT Nancy-Brabois, Faculty of Civil Engineering,  Francija.

Zaenkrat je možno obiskovati tečaj v angleščini  le v obliki individualnih konsultacij, s študijskim letom 2015/16 Univerza Lorraine načrtuje za dodiplomske Erasmus študente 3. letnikov organizirati celoten tečaj v angleškem jeziku.

Več informacij: link: Erasmus semester Bachelor in Water Management