TEJA STERŽE

Datum: 9.11.2022
Ura: 17:00
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Ocenjevanje kakovosti zraka v Mežiški dolini z lišaji kot bioindikatorji
Diplomska komisija:
Mentorica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Somentorica: dr. Helena Poličnik
Predsednica: prof. dr. Elena Bužan
Član: prof. dr. Boštjan Pokorny