KRISTINA ŠAVC

Datum zagovora: 15.12.2021
Ura zagovora:
9:00
Prostor zagovora: Spletno
Mentor: izr. prof. dr. Borut Vrščaj
Predsednica: doc. dr, Marta Svetina Veder
Članica:
 doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Naslov diplomskega dela:
Krom v tleh opuščenega odlagališča industrijskih odpadkov Ležen

________________________________________________________________________

URŠKA TURNŠEK

Datum zagovora: 24.11.2021
Ura zagovora:
15:00
Prostor zagovora: Spletno
Diplomska komisija:
Mentorica:
doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Somentorica: dr. Nadja Romih
Predsednica: doc. dr. Nataša Smolar Žvanut
Članica:
 doc. dr. Marta Svetina Veder
Naslov diplomskega dela:
Vsebnosti kovin v krmnem sirku (Sorghum bicolor (L.) Moench) in miskantusu (Miscanthus x giganteus)