Kandidatka: MARTINA KNEZ

Datum: 21.3.2023
Ura: 16:30
Prostor: Sejna soba
Naslov diplomskega dela: Ekološko kmetovanje v območju z omejenimi dejavniki na primeru hribovskega kmetijskega gospodarstva
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: MARJANA FORTUNA

Datum: 22.12.2022
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Razvoj in ovrednotenje zasnove samopostrežnega točilnega aparata za prodajo čistil brez embalaže
Diplomska komisija:
doc. dr. Gašper Gantar, član – mentor
izr. prof. dr. Nikola Holeček, predsednik
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član

______________________________________________________________________

Kandidat: MATIC MRAVLJAK

Datum: 10.10.2022
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Zmanjševanje vpliva pogrebno pokopališke-dejavnosti na okolje
Diplomska komisija:
doc. dr. Andrej Meglič, član – mentor
prof. dr. Bojan Sedmak
, predsednik
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: VERONIKA VIDENŠEK

Datum: 10.10.2022
Ura: 10:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Problematika vsebnosti mikroplastike v vodi iz plastenk
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
pred. Nataša Uranjek, predsednica
doc. dr. Gašper Gantar, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKITA LESKOVŠEK

Datum: 6.10.2022
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Mikroplastika v izdelkih za osebno nego
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKA COKAN

Datum: 6.10.2022
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Upravljanje z ribami v Škalskem jezeru
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica – mentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
prof. dr. Boštjan Pokorny, član