Kandidatka: ANJA AČKO KOLARIČ

Datum: 7.7.2022
Ura: 14:00
Prostor: Magistrska 2
Naslov diplomskega dela: Analiza podatkov imisijskega monitoringa podzemne vode na vodonosniku Vrbanski plato s programom QGIS
Diplomska komisija:
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, članica – mentorica
mag. Irena Kopač, članica – somentorica
pred. Blaž Barborič, predsednik
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: VERONIKA BASTL

Datum: 7.7.2022
Ura: 10:00
Prostor: Online
Naslov diplomskega dela: Ali so globalni trajnostni projekti prihodnost Slovenije? Načrt implementacije mednarodnega projekta »Arctic Angels« v slovenski prostor
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
dr. Lucija Kolar, članica – somentorica
doc. dr. Natalija Špeh, predsednica
pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________

Kandidat: MATIJA DVORŠAK

Datum: 31.5.2022
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Velikosti mineralnih delcev tal in vsebnost kadmija v tleh
Diplomska komisija:
doc. dr. Marta Svetina Veder, članica – mentorica
prof. dr. Maria Greger, članica – somentorica
izr. prof. dr. Borut Vrščaj, predsednik
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: MARKO IKONIĆ

Datum: 26.5.2022
Ura: 10:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Zmanjševanje vpliva pogrebno pokopališke-dejavnosti na okolje
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Viktor Grilc, član – mentor
doc. dr. Gašper Gantar, predsednik
pred. dr. Emil Šterbenk, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: NUŠA ERJAVEC

Datum: 23.5.2022
Ura: 11:00
Prostor: online
Naslov diplomskega dela: Sosežig odpadkov v TEŠ: družbena sprejemljivost posega
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Emil Šterbenk, član – mentor
doc. dr. Natalija Špeh, predsednica
pred. Saša Piano, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: TJAŠA JURKOVIČ
Datum: 21.4.2022
Ura: 9:30
Prostor: Velika predavalnica
Naslov diplomskega dela: Podjetja in okoljska zakonodaja med teorijo in prakso
Diplomska komisija:
pred. Klemen Kotnik, član – mentor
doc. dr. Maša Kovič Dine, predsednica
doc. dr. Leo Šešerko, član

______________________________________________________________________

Kandidatka: NATAŠA SREBERNJAK
Datum: 4.4.2022
Ura: 17:00
Prostor: Velika predavalnica
Naslov diplomskega dela: Analiza podatkov, pridobljenih s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo podzemnih vod ob odlagališčih odpadkov
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Viktor Grilc, član – mentor
Gregor Grom, univ. dipl. inž. kem., član – somentor
viš. pred. dr. Goran Pipuš, predsednik
pred. Nataša Uranjek, univ. dipl. inž. kem. tehnol., članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: MAJA KRAJNC
Datum: 15.2.2022
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vpliv kmetijstva na čebelarstvo v občinah Slovenj Gradec in Mislinja
Diplomska komisija:
prof. Andrej Simončič, član – mentor
prof. dr. Andrej Čokl
, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: MANJA KAVNIK
Datum: 15.2.2022
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vpliv živinoreje na okolje v Sloveniji
Diplomska komisija:
prof. Andrej Simončič, član – mentor
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, predsednica

doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________

Kandidat: TOM KIRIČ
Datum: 17.2.2022
Ura: 13:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Možnost zbiranja in ponovne uporabe cigaretnih ogorkov in materialov, ki nastanejo pri uporabi električnih cigaret
Diplomska komisija:
doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, članica – mentorica
izr. prof. dr. Viktor Grilc, predsednik
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________

Kandidatka: NIKA KRANČAN
Datum: 15.12.2021
Ura: 11:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Zbiranje in ravnanje z reciklabilnimi odpadki na Koroškem
Diplomska komisija:
izr. prof. Viktor Grilc, član – mentor
doc. dr. Natalija Špeh, predsednica
pred. Saša Piano, članica

_____________________________________________________________________

Kandidatka: TJAŠA GREŠAK

Datum: 22.11.2021
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 1
Naslov diplomskega dela: Ozaveščenost javnosti o nevarnosti mikroplastike v okolju in prehranjevalni verigi
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
pred. dr. Emil Šterbenk, predsednik
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

________________________________________________________________________

Kandidatka: INES POPRASK

Datum: 18.9.2021
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Naravni antimutageni v sadju
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

________________________________________________________________________

Kandidat: URH TOPLAK

Datum: 20.10.2021
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vpliv kmetijstva na potok Pešnica
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Simončič, član – mentor
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
doc. dr. Natalija Špeh, članica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: SARA LORENČIČ

Datum: 6.10.2021
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Obisk in spremembe okolja v Triglavskem narodnem parku
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Kristijan Breznik, član – mentor
izr. prof. dr. Irena Mrak, članica – somentorica
viš. pred. dr. Peter Skoberne, predsednik
pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: LAURA JESENEK

Datum: 22.9.2021
Ura: 18:00
Prostor: Spletno
Naslov diplomskega dela: Primerjava onesnaženosti Šmartinskega in Zreškega jezera z uporabo fizikalno-kemijskih analiz
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član – mentor
Ksenija Bošnjak, univ. dipl. inž. kem. tehnol., članica – somentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: EVA PODKRIŽNIK

Datum: 31.8.2021
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Rečica ob Savinji
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Simončič, član – mentor
viš. pred. dr. Anja Bubik, predsednica
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: EVELINA POSAVEC

Datum: 31.8.2021
Ura: 18:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vsebnost vitamina C v zelenih superživilih
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: JASMINA MORI

Datum: 2.9.2021
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Smrekov lubadar in razlogi za njegov vpliv na gozdove na območju Koroške
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
prof. dr. Boštjan Pokorny, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica