ŠTUDIJ / PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V TUJINI, UNIVERZA MALMÖ, ŠVEDSKA

ŠTUDIJ / PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V TUJINI, UNIVERZA MALMÖ, ŠVEDSKA

Univerza Malmö vabi študentke in študente VŠVO na študijsko Erasmus+ izmenjavo v Malmö na Švedskem.

Rok za prijavo za študij v poletnem semestru 2015/16: 15. oktober 2015.

Več informacij: obvestilo, Malmö University Fact Sheet 2015 – 2016.