3. letnik – prijava diplomske teme

3. letnik – prijava diplomske teme

Študente opozarjamo, da morajo pred vpisom absolventskega staža oddati dispozicijo diplome.