Študij na avstrijskem Koroškem: M.Sc. “Management of Conservation Areas”

Študij na avstrijskem Koroškem: M.Sc. “Management of Conservation Areas”

Višja strokovna šola na avstrijskem Koroškem FH Kärnten v sodelovanju z E.C.O. Institute of Ecology izvaja mednarodni študij na drugi stopnji na področju varstva in ohranjanja narave ter upravljanja zavarovanih območij.

Več informacij o študijskem programu najdete v obvestilu, na spletni strani FH Kärnten, na spletni strani E.C.O. Institute of Ecology oziroma v tej brošuri.