Študentske izkaznice

Študentske izkaznice

Študente prvega letnika dodiplomskega in magistrskega študija ter letos vpisane po Merilih za prehode v 2. letnik obveščamo, da jih v referatu čakajo študentske izkaznice, ki jih lahko dobite v času uradnih ur.