Strokovni tuj jezik, petek, 23. 10. 2015!

Strokovni tuj jezik, petek, 23. 10. 2015!

V petek, 23. 10. 2015, se bodo predavanja iz predmeta Strokovni tuj jezik začela pol ure prej, kot je navedeno v urniku, in sicer:

– skupina A: 8.30 – 10.45;

– skupina B: 11.00 – 13.15.