Strokovna ekskurzija v Tuzlo, 28.- 30. 5. 2010

Strokovna ekskurzija v Tuzlo, 28.- 30. 5. 2010

Študente vabimo, da se udeležijo strokovne ekskurzije VŠVO v Tuzlo.

Prijave s plaèilom akontacije (30€) zbiramo v referatu.

program –LINK