STR in TRZO – začetek predavanj 17. 1.

STR in TRZO – začetek predavanj 17. 1.

Izr. prof. dr. Irena Mrak obvešča, da se bodo predavanja iz predmetov Sonaravni turizem in rekreacija in Trajnostni razvoj zavarovanih območij začela v torek 17.1., ob 16.30.