STJ – dodatne konzultacije

STJ – dodatne konzultacije

Lekt. mag. Katarina Čander poziva tiste slušatelje predmeta Strokovni tuji jezik – angleščina, ki imajo težave pri študiju in bi potrebovali dodatne konzultacije pred naslednjimi izpitnimi roki, da se javijo v referatu.