Štipendije za nadarjene

Štipendije za nadarjene

Še do 18. oktobra lahko kandidati pošljejo prijave za podelitev štipendij in enkratne denarne pomoči, ki jih podeljuje Mestna občina Velenje. Velenjska občina je razpis za enoletne štipendije in enkratne denarne pomoči za posebno nadarjene študente in študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev za prihajajoče študijsko leto objavila sredi tega meseca. Na razpis se lahko prijavijo študenti (s stalnim bivališčem v velenjski občini) dodiplomskega ali podiplomskega študija, ki so v preteklem študijskem letu dosegli povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8, ne smejo pa biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje… Več

Skip to content