Štipendije Madžarska

Štipendije Madžarska

Posredujemo informacijo o ponudbi štipendij
Madžarske za študijsko leto 2019-2020:
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants