Sprememba urnika za 2. letnik

Sprememba urnika za 2. letnik

Prišlo je do spremembe urnika za redne in izredne študente (VIO, ZE, MM).

Glej Urniki!