sprememba urnika – redni- petek, 30. 10. 2009

sprememba urnika – redni- petek, 30. 10. 2009

V petek, 30. 10. 2009, bodo redni študenti prièeli z vajami iz predmeta Vrednotenje in varstvo geografskega okolja ob 10.30 uri, s predavanji iz predmeta Tehniški tuji jezik pa ob 13. uri.