Sprememba načina študija

Sprememba načina študija

Senat VŠVO je na svoji 8. seji, 23. 6. 2010, sprejel sklep 7, ki se nanaša na spremembo načina študija in se glasi:

 Iz izrednega v redni študij lahko v vsakem letniku v študijskem letu 2010/11 prestopijo do 3 študentje z minimalno povprečno oceno 8,5. V drugem letniku se upošteva skupna povprečna ocena.

Obrazec za prošnjo za spremembo načina študija najdete na naši spletni strani in jo lahko naslovite na Komisijo za študentske zadeve do 24. 9. 2010.