Sodelovanje v projektu: Podjetniško izobraževanje dijakov in študentov inovatorjev

Sodelovanje v projektu: Podjetniško izobraževanje dijakov in študentov inovatorjev