Sklepi 8. seje Komisije za študentske zadeve

Sklepi 8. seje Komisije za študentske zadeve

8. seja Komisije za študentske zadeve je bila danes, 25. 9. 2012, ob 13. uri.

Objavljamo sklepe, odločbe bomo poslali naknadno.

Priznanje izpita

34110082 – izpit RUP se delno prizna, v obsegu 2KT;

34080108 – sklep bo sprejet naknadno;

Ponavljanje letnika

34110022 – se odobri;

34100024 – se odobri;

34100022 – se odobri;

34110087 – se zavrne;

Izjemni vpis v višji letnik

34110066 – se zavrne;

34110088 – se zavrne;

34110034 – se zavrne;

34100082 – se zavrne;

34110036 – se zavrne;

34100075 – se zavrne;

34090084 – se zavrne;

34100084 – se zavrne;

34110086 – se odobri;

34110042 – se odobri;

34110027 – se odobri;

34100067 – se odobri;

34100034 – se odobri;

34110005 – se odobri;

34110025 – se odobri;

34110040 – se odobri;

34100069 – se odobri;

34110065 – sklep bo sprejet 27. 9.;

Študenti, ki so jim zavrnjene prošnje za izjemni vpis v višji letnik, naj se oglasijo v referatu, kjer bodo uredili vlogo za ponavljanje letnika do petka, 28. 9. 2012.

Sprememba načina študija

34110060 – sklep bo sprejet 27. 9.;

Odlog oddaje dispozicije

34090078 – se odobri;

34090087 – se odobri;

Podaljšanje absolventskega staža

34080081 – se zavrne;

34080043 – se zavrne;

34080123 – se zavrne;

34080044 – se zavrne;

34080088 – se zavrne;

34080005 – se zavrne;

34080003 – se zavrne;

34080102 – se zavrne;

34080101 – se zavrne;

34080009 – se zavrne;

34080113 – se odobri;