Sklepi 15. seje Komisije za študentske zadeve

Sklepi 15. seje Komisije za študentske zadeve

Danes, 25. 9., je  na 15. seji zasedala Komisija za študentske zadeve, ki je sprejela naslednje sklepe:

 

– Sprememba izbirnih predmetov se odobri študentom:

34120022, 34120034, 34120044

 

– Sprememba modula se ne odobri:

34120049

 

– Izjemni vpis v višji letnik se odobri študentom:

 34120059, 34130053, 34130010, 34130082, 34130012, 34130062, 34120016, 34130047, 34120047

 

– Izjemni vpis v višji letnik se ne odobri študentom:

 34110036, 34120031, 34130016, 34120043, 34130009, 34120046, 34130033, 34130035, 34120004

 

– Ponavljanje letnika se odobri študentom:

 34120064, 34130086, 34120050

 

– Ponavljanje letnika se ne odobri študentom:

 34110034, 34130027

 

– Podaljšanje absolventskega staža se odobri študentom:

 34090029, 34100021, 34100068

 

– Podaljšanje absolventskega staža se ne odobri študentom:

 34100023, 34100031

 

– Priznavanje praktičnega usposabljanja se ne odobri študentu:

 34110071

 

– Podaljšanje statusa študenta se odobri:

34100024

 

– Sprememba načina študija se odobri študentom:

 34130051, 34120063, 34120062, 34130076

 

Skip to content