Simpozij ob 10-letnici VŠVO

Simpozij ob 10-letnici VŠVO

10-letnico delovanja VŠVO obeležujemo s strokovnim simpozijem, na katerega vabimo vse študente, profesorje in javnost.

vabilo

program