Sestanek za študij oz. prakso v Islandiji

Sestanek za študij oz. prakso v Islandiji

V èetrtek, 1.4.2010 ob 14.00 bo na VŠVO sestanek za študij oz. prakso v Islandiji.