seja Komisije za študentske zadeve 15. 6.

seja Komisije za študentske zadeve 15. 6.

Obveščamo, da bo Komisija za študentske zadeve zasedala 15. 6. 2021.

Če nameravate oddati vloge, storite to do 11. 6. 2021.