RUP začetek predavanj 3. 3.

RUP začetek predavanj 3. 3.

Doc. dr. Natalija Špeh obvešča, da predavanja iz predmeta Razvoj in urejanje podeželja, ki so na urniku 1. 3., odpadejo, in se predavanja začnejo 3. 3.