RUP terenske vaje 12. 4.

RUP terenske vaje 12. 4.

Doc. dr. Natalija Špeh sporoča nov datum za terenske vaje pri predmetu Razvoj in urejanje podeželja: 12. 4.

Vsa ostala navodila ostajajo enaka kot za prejšnji termin.