RUP- oddaja seminarskih

RUP- oddaja seminarskih

Doc. dr. Barbara Lampič obvešča, da morajo študenti, ki bodo opravljali izpit iz predmeta Razvoj in urejanje podeželja 8. 9. 2011, seminarske naloge oddati najkasneje do 1. 9. 2011.