RUP izpit

RUP izpit

Doc. dr. Barbara Lampič obvešča, da je razpisala izpitni rok za predmet Razvoj in urejanje podeželja v sredo, 11.5.2016. Predvidoma bo z izpiti pričela ob 13.30.

Izpit opravljata po 2 kandidata (po potrebi 3) skupaj; ob 13.30., 14.30. in 15.30.