REKREACIJA

REKREACIJA

Vabimo študente, ki bi se želeli enkrat tedensko udeleževati rekreacije VŠVO, da se prijavijo v referatu.