REFERAT jutri, v sredo, 16. 9., popoldan zaprt

REFERAT jutri, v sredo, 16. 9., popoldan zaprt

Obveščamo, da jutri, v sredo, 16. 9., v referatu ne bo popoldanskih uradnih ur.