referat 7.2.

referat 7.2.

Obveščamo, da v ponedeljek, 7. 2., v referatu za študente ne bo uradnih ur.