Razvoj in urejanje podeželja – terenske vaje

Razvoj in urejanje podeželja – terenske vaje

Študente 2. letnika obvešèamo, da bodo terenske vaje pri predmetu RUP v soboto, 20. februarja 2010. O programu boste obvešèeni naknadno.