Razpis za štipendiranje študijskega obiska v tujini

Razpis za štipendiranje študijskega obiska v tujini

Študentke in študente VŠVO vabimo, da si ogledajo zanimiv razpis za štipendiranje študijskega obiska v tujini na spodnji povezavi:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR)

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-slovenskih-dijakov-in-studentov-v-tujini-v-letu-2010-in-2011-100/