RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV VŠVO Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA – ŠTIRI DODATNA PROSTA MESTA

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV VŠVO Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA – ŠTIRI DODATNA PROSTA MESTA

Obveščamo vas, da so se sprostila 4 dodatna prosta mesta za mobilnost študentov VŠVO z namenom praktičnega usposabljanja v tujini.

Rok za prijavo: odprt do porabe sredstev!

Več informacij: razpisobvestilo.