RAZPIS ZA MOBILNOST MLADIH DIPLOMANTOV VŠVO Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

RAZPIS ZA MOBILNOST MLADIH DIPLOMANTOV VŠVO Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

V ČETRTEK 10. SEPTEMBRA 2015 POTEČE ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS!!!

Razpis je namenjen študent-kam/om – mladim diplomant-kam/om za dopolnitev njihovega celostnega znanja. Osnovni namen projekta je študent-kam/om zagotoviti lažji prehod v zaposlitev.  Prijavijo naj se študent-ke/i, ki želijo po zaključku študija pridobiti dodatna praktična znanja in delovne izkušnje tako v podjetju v Sloveniji kot v tujini.

Rok za oddajo prijav: 10. september 2015.

Več informacij: Razpis – konzorcij za prakse

Povezava na spletno stran konzorcija za prakse: http://www.zni.si/erasmus-konzorcij.html