Razpis nagrad za diplomska, magistrska in doktorska dela

Razpis nagrad za diplomska, magistrska in doktorska dela

Strokovno-znanstveni svet Lovske zveze Slovenije (SZS LZS) bo v letu 2018 podelil finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v letih 2017 ali 2018. V ta namen poziva vse diplomante, magistrante in doktorante, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje, da podajo vlogo za pridobitev finančne nagrade za njihova zaključena dela. SZS LZS na ta način želi spodbuditi izdelavo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva in tako prispevati  k popularizaciji strokovno-znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); večjemu prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev h končnim uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; dvigu interesa mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi inraziskovalnimi institucijami ter lovsko organizacijo. Pomemben cilj SZS LZS  in razpisa je tudi zagotavljanje ustreznega števila kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki bodo (lahko) objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji ciljni znanstveno-strokovni publikaciji s področja divjadi in lovstva v slovenskem prostoru.

Razpis

Prijavnica

Razpis