Razpis diplomskih nalog

Razpis diplomskih nalog

Doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik obvešča, da v okviru projekta ARRS, ki ga izvaja Inštitut za okolje in prostor, razpisuje dve diplomski temi:

  1. Miscantus
  2. Krmni cirek

Pri obeh nalogah gre za ugotavljanje prevzema težkih kovin na onesnaženem območju.

Za več informacij se obrnite na dr. Ribaričevo.