Ravnvanje z odpadki – terenske vaje

Ravnvanje z odpadki – terenske vaje

Terenske vaje iz predmeta Ravnanje z odpadki bodo v èetrtek, 25. 3.  in v petek, 26. 3. 2010. Razpored bo doloèil doc. dr. Gantar. Odhod avtobusa ob 10. uri pred VŠVO. Povratek do 15. ure.