Ravnanje z odpadki – terenske vaje

Ravnanje z odpadki – terenske vaje

Terenske vaje pri predmetu “Ravnanje z odpadki” (RCERO Celje in odlagališèe sadre Za Travnikom) bomo opravili v èetrtek in petek (25. in 26. marca) v dveh skupinah.  

Prva skupina (èetrtek): redni študenti po abecednem seznamu do vkljuèno Rajh Janže (po seznamu seminarskih nalog od 10. marca).

Druga skupina (petek): ostali redni in vsi izredni študenti.    

Možna je kaka menjava termina zaradi opravièljivih obveznosti, kar bom potrdil na podlagi prejetega e-sporoèila.

Odhod z avtobusom bo oba dneva izpred VŠVO v Velenju ob 10. uri, tiste, ki ste bliže Celju, bomo pobrali na parkirišèu, takoj po preèkanju avtoceste v Arji vasi (ob približno 10.20) in pri glavnem vhodu v Cinkarno na Kidrièevi cesti v Celju (ob približno 10.40).  

Udeležba na terenskih vajah je pogoj za opravljanje izpita. Obièajno se kakšno izpitno vprašanje navezuje tudi na vsebino terenskih vaj.  

Lep pozdrav, Anton Gantar 

Skip to content