Raèunalništvo z GIS-i – izpit – izredni

Raèunalništvo z GIS-i – izpit – izredni

Danes 9.11.2009 ob 17 uri bo izpit iz predmeta Raèunalništvo z GIS-i na MIC-u v predavalnica M 305.