Raba in varstvo tal – IZPIT, 9. 4. 2010

Raba in varstvo tal – IZPIT, 9. 4. 2010

Dr. Borut Vršèaj sporoèa razpored pri izpitu iz predmeta Raba in varstvo tal, ki bo v petek, 9. 4. 2010 v sejni sobi VŠVO:

ob 12.00: 

34080003, 34080006, 34080008, 34080009, 34080012, 34080123, 34080023, 34080031

ob 13.00:

34080120, 34080040, 34080054, 34080055, 34080062, 34080105, 34080064, 34080068

ob 14.00:

34080070, 34080073, 34080108, 34080079, 34080081, 34080083, 34080125

Skip to content