PVO, seminarske naloge

PVO, seminarske naloge

Pred. Klemen Kotnik obvešča, da predavanj iz predmeta PVO 27.2. in 4.3. ne bo.

Predstavitve seminarskih nalog bodo 6.3., ob 16.00 v Mag. pred. 2.

Slušatelji, ki se tega termina ne morete udeležiti, obvestite predavatelja.