PVO , 1. skupina predstavitev seminarskih 22. 2.

PVO , 1. skupina predstavitev seminarskih 22. 2.

Viš. pred. dr. Anton Gantar sporoča, da so se s slušatelji predmeta Presoja vplivov na okolje, ki so pri seminarju v 1. skupini dogovorili, da bodo imeli predstavitve nalog v ponedeljek, 22. februarja ob 9.00.