Prvi zagovor magistrske naloge na VŠVO

Prvi zagovor magistrske naloge na VŠVO

Na Visoki šoli za varstvo okolja pričakujemo prvo diplomantko magistrskega študija. Študentka podiplomskega študijskega programa Vrastvo okolja in ekotehnologije Jolanda Rihter Pikl bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom Kompostiranje anaerobno obdelanega blata iz komunalne čistilne naprave.

Zagovor bo v četrtek 2.4.2015, ob 13.30 v Veliki predavalnici. Vabljeni!