Prvi pozdrav iz Portugalske, Nina Ocvirk

Prvi pozdrav iz Portugalske, Nina Ocvirk

Študentka VŠVO Nina Ocvirk pošilja prve pozdrave iz izmenjave na Portugalskem (The Faculty of Sciences and Technology, Universidade NOVA  de Lisboa).

Pozdrav iz Portugalske.