Prošnje za Komisijo za študentske zadeve, vpis

Prošnje za Komisijo za študentske zadeve, vpis

Študente, ki želijo vložiti prošnje na Komisijo za študentske zadeve obveščamo, da to lahko storijo do 20. 9., osebno ali po pošti.

Vpis v višja letnika ali absolventski staž je možen do 28. 9. 2012.

Vpisni listi za študente, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis, bodo odprti po 20. 9. 2012.