Prošnje za Komisijo za študentske zadeve

Prošnje za Komisijo za študentske zadeve

Študente, ki nameravajo vložiti prošnje na Komisijo za študentske zadeve, pozivamo, da to storijo do 27. 11.