Promocija mobilnosti 3., 4. in 5. 12. 2012, popravek

Promocija mobilnosti 3., 4. in 5. 12. 2012, popravek