Promocija mobilnosti 10. in 17. 11. 2011

Promocija mobilnosti 10. in 17. 11. 2011

 Mednarodna pisarna VŠVO želi študente seznaniti z možmostmi mednarodnih izmenjav za študente. Tokrat vam bo absolvent VŠVO Marko Jože Šmid predstavil svoje enoletno bivanje na Portugalskem, kjer je na Institutu Superior v Portu študiral in opravljal prakso. Vodja pisarne mag. Andrejka Mevc vam bo predstavila možnosti za vašo udeležbo v izmenjavah.

 

Datum

Ura

Lokacija

Letnik

Predmet

Nosilec predmeta

Četrtek, 10. 11. 2011

8:00

Sedež VŠVO, Trg mladosti 2, Velenje

II. (redni)

Fizikalni pojavi v okolju

doc. dr. Nikola Holeček

Četrtek, 10. 11. 2011

9:00

Sedež VŠVO, Trg mladosti 2, Velenje

I. (redni)

Tehniški tuj jezik – angleščina

učiteljica veščin mag. Katarina Čander

Četrtek, 10. 11. 2011

16:00

Sedež VŠVO, Trg mladosti 2, Velenje

III. (izredni)

Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil

viš. pred. mag. Andreja Slapnik

Četrtek, 17. 11. 2011

16:00

Sedež VŠVO, Trg mladosti 2, Velenje

I. (izredni)

Okoljska sociologija

izr. prof. dr. Leo Šešerko

Četrtek, 17. 11. 2011

16:30

Sedež VŠVO, Trg mladosti 2, Velenje

III. (redni)

Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil

viš. pred. mag. Andreja Slapnik

Četrtek, 17. 11. 2011

17:00

Laboratorij – fizika

Rumena zgradba CSŠ Velenje, Trg mladosti 3, Velenje

II. (izredni)

Fizikalni pojavi v okolju

Skip to content