projektno delo za študente

projektno delo za študente

VŠVO se je prijavila in bila uspešna na razpisu Po kreativni poti do praktičnega znanja in bo v času od aprila do septembra izpeljala projekt Razumevanje in preprečevanje konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi parkljarji. Pri projektu bodo sodelovali tudi 3 študentje, zato vas vabimo, da se do ponedeljka, 14. 4., prijavite v referatu, kjer boste dobili tudi več informacij.